Friday, July 8, 2011

Aneka Hantaran Lamaran

Aneka hantaran untuk lamaran atau pernikahan.
Anda mau melamar sang pujaan hati?
Bingung mau bawa apa saja?
Kami siap membantu anda....
Dengan hantaran lamaran produk kami, insya Alloh rencana anda untuk segera menikah
akan segera terlaksana.
berikut contoh hantaran lamaran hasil produk kami :Wednesday, July 6, 2011

Ayat-ayat seputar pernikahan

Ayat-ayat di dalam al-qur'an tentang masalah pernikahan :wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayhaa waja'ala baynakum mawaddatan warahmatan inna fii dzaalika laaayaatin liqawmin yatafakkaruuna

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Ruum:21)wa-ankihuu al-ayaamaa minkum waalshshaalihiina min 'ibaadikum wa-imaa-ikum in yakuunuu fuqaraa-a yughnihimu allaahu min fadhlihi waallaahu waasi'un 'aliimun

32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian [1036] di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nuur:32)

[1036] Maksudnya: hendaklah ladi-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.


wamin kulli syay-in khalaqnaa zawjayni la'allakum tadzakkaruuna

49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
(Adz Dzariyaat : 49)